Kilkadziesiąt pielęgniarek i pielęgniarzy odebrało dyplomy ukończenia studiów w Powiślańskiej zkole Wyższej, na kierunku Pielęgniarstwo.