Z insiracji dr Katarzyny Strzały-Osuch odbyło się kolejne seminarium naukowe w Kwidzynie zatytułowane "Nauka i edukacja naszą wspólną przyszłością". Zgromadziło ono w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 liczną rzeszę młodych słuchaczy oraz pracowników nauki i oświaty.

Czytaj więcej...

78 najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich.

Czytaj więcej...

Studentki Wyższej Szkoły Zarządzania przebywały w Turcji na Uniwersytecie Mugla. Studiowały w ramach programu Socrates Erasmus. Miały obaw przed wyjazdem, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem.

Czytaj więcej...

Ogólnpolski ranking wyższych uczelni

Czytaj więcej...

70 najlepszych niepaństwowych uczelni zawodowych (licencjackich lub inżynierskich)

Czytaj więcej...

Już po raz czwarty w Wyższej Szkle Zarządzania w Kwidzynie odbyła się doniosła uroczystość, podczas której studenci wyższych roczników przyjmują do swego grona "pierwszaków".

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Zarządzania (WSZ) w Kwidzynie jest niepaństwową wyższą uczelnią zawodową. Powołana na podstawie ustawy z dn. 26 czerwca 1997 roku i decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Wpisana została do rejestru uczelni pod nr. 27.

Czytaj więcej...

Wyedukowane społeczeństwo jest gwarantem dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Z takiego założenia wychodzą prabuccy samorządowcy, którzy wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Kwidzynie zorganizowali seminarium naukowe.

Czytaj więcej...

Ranking Szkół Wyższych 2004 - Niepaństwowe Wyższe Szkoły Biznesu i Zarządzania

Czytaj więcej...

Już po raz kolejny w WSZ rozdano dyplomy ukończenia studiów podyplomowych.

Czytaj więcej...

Już po raz drugi w swojej historii, Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie była organizatorem święta wszystkich żaków naszego miasta - Qvidynalia.

Czytaj więcej...