CELE I ZADANIA

Zadaniem BIURA WSPÓŁPRACY jest organizacja, koordynacja i obsługa współpracy międzynarodowej oraz międzyuczelnianej. W szczególności są to:

 • - umowy bilateralne z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi;

 • - międzynarodowe programy edukacyjne;

 • - międzynarodowe programy badawcze koordynowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji;

 • - europejskie programy badawcze o profilu edukacyjnym SOCRATES: Erasmus, Leonardo da Vinci i inne;

 • - europejskie programy badawcze VI Programu Ramowego, European Science Foundation;

 • - oferty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu: stypendialne i lektoraty języka polskiego;

 • - indywidualne wyjazdy służbowe pracowników PSW za granicę.

 • Biuro Współpracy zajmuje się również gromadzeniem ofert indywidualnych praktyk i staży studenckich w firmach zagranicznych dla studentów PSW oraz ofert praktyk i staży studenckich w firmach Powiatu Kwidzyńskiego dla studentów zagranicznych.


 • Możliwości wyjazdów mobilnościowych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

  1. 1. Kraje programu (Europa) wg podpisanych umów:

  Studenci: 28 wyjazdów

  • - Litwa, Czechy, Turcja, Rumunia, Słowacja, Portugalia – studia
  • - Niemcy, Wielka Brytania, inne wg indywidualnych umów - praktyki

  Nauczyciele: 14 wyjazdów

  • - Litwa, Czechy, Turcja, Rumunia, Słowacja, Portugalia

  Administracja:10 wyjazdów

  • - jw + wg. indywidualnie przygotowanych umów
  1. Kraje wg umów partnerskich z krajami spoza programu:
  2. a) Albania: 6 wyjazdów
  3. b) Gruzja: 1 wyjazd
  4. c) Kosovo: 2 wyjazdy
  5. d) Liban: 4 wyjazdy
  6. e) Serbia: 7 wyjazdów
  7. f) Ukraina: 2 wyjazdy
  8. g) Uzbekistan: 2 wyjazdy