CELE I ZADANIA

Zadaniem BIURA WSPÓŁPRACY jest organizacja, koordynacja i obsługa współpracy międzynarodowej oraz międzyuczelnianej. W szczególności są to:

 • - umowy bilateralne z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi;

 • - międzynarodowe programy edukacyjne;

 • - międzynarodowe programy badawcze koordynowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji;

 • - europejskie programy badawcze o profilu edukacyjnym SOCRATES: Erasmus, Leonardo da Vinci i inne;

 • - europejskie programy badawcze VI Programu Ramowego, European Science Foundation;

 • - oferty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu: stypendialne i lektoraty języka polskiego;

 • - indywidualne wyjazdy służbowe pracowników PSW za granicę.

 • Biuro Współpracy zajmuje się również gromadzeniem ofert indywidualnych praktyk i staży studenckich w firmach zagranicznych dla studentów PSW oraz ofert praktyk i staży studenckich w firmach Powiatu Kwidzyńskiego dla studentów zagranicznych.

  W roku akademickim 2018/2019 możliwe są wyjazdy kadry akademickiej oraz administracyjnej do następujących państw w ramach umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus + KA107:

  1. - Gruzja - 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych;
   - Kosowo - 2 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 2 w celach szkoleniowych;
   - Ukraina - 1 w celach szkoleniowych;
   - Uzbekistan - 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych;
   - Albania - 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 1 w celach szkoleniowych;
   - Algieria - 3 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 3 w celach szkoleniowych;
   - Bośnia i Hercegowina - 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 1 w celach szkoleniowych;
   - Jordania - 2 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 2 w celach szkoleniowych;
   - Liban - 3 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 2 w celach szkoleniowych;
   - Palestyna - 4 realizacji zajęć dydaktycznych; 4 w celach szkoleniowych;
   - Serbia - 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 1 w celach szkoleniowych;
   - Syria - 3 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 3 w celach szkoleniowych

  Dodatkowo w ramach umowy KA103 możliwa jest realizacja wyjazdów mobilnościowych dla kadry akademickiej oraz administracyjnej zarówno w celach realizacji zajęć dydaktycznych, jak również szkoleniowych do krajów europejskich:

  1. - Realizacja zajęć dydaktycznych – 9 wyjazdów
   - Cele szkoleniowe – 12 wyjazdów

  Ponadto w ramach realizacji programu Erasmus+ mamy także propozycję dla naszych STUDENTÓW. Zapraszamy serdecznie studentów do realizacji zarówno studiów za granicą, jak również praktyk studenckich. W roku akademickim mamy możliwość sfinansowania następujących wyjazdów mobilnościowych dla studentów (wszystkich kierunków):

  1. - Studia w Jordanii (1 semestr) dla 2 osób;
   - Studia w państwie europejskim (1 semestr) dla 2 osób;
   - Praktyki studenckie w dowolnym państwie europejskim (od 3-12 m-cy) dla 30 osób.

  2. Studenci mają możliwość publikowania własnego zapotrzebowania na praktykę w określonej dziedzinie oreaz korzystania z propozycji zamieszczonych przez firmy w platformie ErasmusIntern: https://erasmusintern.org/

  Szczegółowa lista Partnerów naszej Uczelni znajduje się w Biurze Rozwoju i Współpracy (pokój nr 17). Służymy także wszelką pomocą w przygotowaniu wizyty.