Studenci WNoZ

Dnia 26. 01. 2019 r. konsultacje z mgr P. Janiewiczem w godz. 15:45 – 18:00 w Pok dyd. PSW 6


Studenci PP

Egzamin z mgr K. Kostro z Promocji zdrowia odbędzie się 19 01 2019 r. o godz. 13:00 sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Egzaminy z prof. K. Strzałą odbędą się 19 01 2019 r.:

Matematyka 11:30

Ekonometria 12:30

Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni

Egzamin poprawkowy 16 02 2019 w godz. 11:00 – 12:00


Studenci WNES i RM

Terminy zaliczeń i egzaminów – dr B. Pawłowska.

25 stycznia

18.00 makroekonomia - kolokwium

18.45 zaliczenie ekonomia RM i efektywność decyzji strategicznych

26 stycznia 12.45 egzamin makroekonomia


Studenci WNES

Terminy egzaminów mgr Roman Niemczyk:
1) 02 lutego 2019 r. o godz. 10,00 - 11,00    Ekon 2   z "Rachunkowości"

2) 02 lutego 2019 o godz. 11,15 - 12,15       Fz 3        z "Rachunkowości finansowej"

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z Podstawowej Opieki Zdrowotnej z mgr K. Kostro odbędzie się 27. 01. 2019 r. wg ustaleń z wykładowcą. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z Farmakologii z mgr K. Wojtackim odbędzie się 18. 01. 2019 r. jako termin „0”. 01. 02. 2019 r. – termin podstawowy godz. 16.00

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Zaliczenie przedmiotu z mgr A. Kuter Położnictwo, ginekologia i piel. położniczo – ginekologiczne (k) odbędzie się 19 01 2019 o godz. 9:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Uwaga studenci WNES:

Zaliczenia z dr M. Makowskim:

W sesji egzaminacyjnej zaliczenia odbędą się:

03.02.2019 - godz. 9.00 Podstawy marketingu

03.02.2019 - godz. 9.30 Systemy jakości

Zaliczenia indywidualne i konsultacje dnia 11.01. o godz. 15.30-15.45.

Sale podane będą w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne:

Egzaminy z przedmiotu Psychiatria oraz Psychiatria i piel. psychiatryczne odbędą się:

Termin „0” 27 01 2019 godz. 13:00

Termin podstawowy 02 02 2019 godz. 10:00

Termin poprawkowy 09 02 2019 r. godz. 10:00

Egzaminy w zastępstwie lek. med. A. Lewandowskiej przeprowadzi lek. med. Rosa.

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Egzamin z socjologii z mgr E. Olszewską odbędzie się 11 01 2019 r. o godz. 9:30. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Terminy egzaminów i zaliczeń dr A. Michalik

Sesja podstawowa:

2.02.2019

9.00-10.00 zaliczenie ćwiczeń przedmiot Prawo handlowe z umowami cywilnymi

10.00-11.00 egzamin z wykładu z przedmiotu Prawo handlowe z umowami cywilnymi

11.00-12.00 egzamin z wykładu z przedmiotu Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

Sesja poprawkowa:

9.02.2019

9.00-10.00 zaliczenie ćwiczeń przedmiot Prawo handlowe z umowami cywilnymi oraz prawo ochrony konkurencji i konsumenta

10.00-11.00 egzamin z wykładu z przedmiotu Prawo handlowe z umowami cywilnymi

11.00-12.00 egzamin z wykładu z przedmiotu Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

 


Studenci PO

Zaliczenie z przedmiotu POZ z mgr Beatą Adamską odbędzie się 19 01 2019 r. o godz. 9:15. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci PSW

Egzamin z przedmiotu Badania fizykalne z dr M. I. Pirskim odbędzie się dnia 27. 01. 2019 r. o godz. 13:15 w PSW Aula.