Studenci WNES

Egzamin z dr B. Pawłowską z Mikroekonomii został przeniesiony z 28.06 na 05.07 na godzinę 17:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin poprawkowy z fizjologii z prof. Beatą Podgórską odbędzie się 15 09 2018 r. o godz. 10:45. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Zostały odwołane egzaminy z :

1)      Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego u lek. med. K. Kowalczyka

2)      MCR i Chirurgii (K) u dr M. I Pirskiego

3)      MCR i Transfuzjologii i płynoterapii u dr I. Urbanowicz

4)      Medycyny Ratunkowej u dr I . Urbanowicz


Studenci PSW

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego u mgr Karoliny Nitki-Kończyńskiej i u mgr Włodzimierza Szrajera odbędzie się 23 czerwca (sobota) o godz. 10:15.


Studenci WNoZ

Egzamin poprawkowy z Patologii z dr M. Czają odbędzie się 05 07 2018 r. o godz. 18:00. w PSW Aula.


Studenci WNoZ

Dnia 30 06 2018 r. o godz. 10:15 odbędzie się zaliczenie radiologii z lek. med. Alicją Kosedowską. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Dr Piotr Giruć na 16 czerwca (sobota) ustalił ostateczny termin rozliczeń ze studentami,  którzy podchodzą do egzaminów dyplomowych w czerwcu i lipcu. W godz. 8.00 - 15.30   16.06. sobota - sala 14 PSW lub EUR zwykła. Rozlicza z następujących przedmiotów:

  • - Bezpieczeństwo finansów publicznych,
  • - Inwestycje giełdowe,
  • - Rynki kapitałowe i finansowe,
  • - Giełdy światowe,
  • - Procesy ekonomiczno-finansowe MSP,
  • - Planowanie finansowe,
  • - Seminarium dyplomowe.

Studenci WNoZ

Osoby, które nie mają zaliczonego przedmiotu Zakażenia szpitalne, a chcą przystąpić do obrony w pierwszym terminie proszę o przygotowanie pracy na temat "Zakażenia miejsca operowanego oraz działania obniżające ryzyko ich wystąpienia, postępowanie przedoperacyjne i okołooperacyjne".

Pracę należy wysłać mailem do Pani prof. Podgórskiej (b.podgorska@psw.kwidzyn.edu.pl ) i w tytule wiadomości napisać PILNE. Wydruk należy dostarczyć na Uczelnię do punktu informacyjnego celem położeni na półkę do Pani prof.


Studenci RM

Osoby, które nie zdawały egzaminu z Diagnostyki laboratoryjnej, kolejny termin 16. 06. 2018 r. razem z grupą zdającą fizjologię.


Studenci Ekonomii I rok

Został zmieniony termin zaliczenia przedmiotu i egzaminu u dr Beaty Pawłowskiej z dn. 30.06 na 28.06.2018r.  o godzinie 17:00 z Mikroekonomii.

Sala podana będzie w terminie późniejszym, w gablotach na terenie Uczelnii.


Uwaga studenci WNoZ!!!

Egzamin z przedmiotu dietetyka z prof. dr hab. W. Łysiak – Szydłowską odbędzie się podczas najbliższego pobytu Pani dziekan na Uczelni (8-9 06.) wg ustaleń ze studentami PP. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Terminy egzaminów u dr Iwony Urbanowicz

Egzaminy zerowe:

MCR Transfuzjologia i płynoterapia(W): 16.06.2018r.

Medycyna ratunkowa(K):23.06.2018r.

I termin egzaminów:

MCR Transfuzjologia i płynoterapia(W): 24.06.2018r.

Medycyna ratunkowa(K): 24.06.2018r.

Sale podane będą na terenie Uczelni w późniejszym terminie.


Studenci WNoZ

Egzamin zerowy u dr K. Ziejki z rehabilitacji odbędzie się dnia 16.06.2018r o godzinie 13:15, z geriatrii o godz. 14:15.

Pierwszy termin 22.06.2018 z rehabilitacji o godz. 15:45, z geriatrii o godz. 16:45.


Studenci WNoZ i WNE-S:

Nastąpiła zmiana godzin egzaminów zerowych u dr. Andrzeja Michalika:

12.05.2018- 11.45-12.45- Kryminologia z elementami kryminalistyki EBN rok 3

12.05.2018-17.00-18.00- Ustrój administracji publicznej LBIA rok 2

15.06.2018-17.00-18.00- Ratownictwo Medyczne -Ochrona Własności Intelektualnej rok 3

W przypadku, gdy komuś nie pasuje termin 0 proszę o indywidualne kontaktowanie się. Istnieje wówczas możliwość umówienia się na zaliczenie w każdy piątek w godzinach od 16.30 do 17.30 do 16.06 (aktualizacja 09.05.2018)

Egzaminy w sesji podstawowej u dr Michalika uległy zmianie.

Przeniesione zostały na 01.07.2018r.

Reszta egzaminów bez zmian. (aktualizacja 04.05.2018 r.)

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów u dr. Michalika.

Egzaminy zerowe:

12.05.2018- 14.30-15.30- Kryminologia z elementami kryminalistyki EBN rok 3

12.05.2018-17.00-18.00- Ustrój administracji publicznej LBIA rok 2

15.06.2018-17.00-18.00- Ratownictwo Medyczne Ochrona Własności Intelektualnej rok 3

W przypadku, gdy komuś nie pasuje termin 0 proszę o indywidualne kontaktowanie się. Istnieje wówczas możliwość umówienia się na zaliczenie w każdy piątek w godzinach od 16.30 do 17.30 do 16.06

Egzaminy sesja podstawowa:

24.06.2018- 9.00-10.00 Ratownictwo medyczne-Ochrona Własności Intelektualnej rok 3

24.06.2018-10.00-11.00 Kryminologia z elementami kryminalistyki EBN rok 3 (cw+wykł)

24.06.2018-11.00-12.00 Ochrona Własności Intelektualnej Ekonomia rok 1

24.06.2018-13.00-14.00 - Ustrój administracji publicznej LBIA rok 1 i 2

Egzaminy poprawkowa:

8.09.2018- 9.00-10.00 Ratownictwo medyczne-Ochrona Własności Intelektualnej rok 3

8.09.2018-10.00-11.00 Kryminologia z elementami kryminalistyki EBN rok 3 (cw+wykł)

8.09.2018-11.00-12.00 Ochrona Własności Intelektualnej Ekonomia rok 1

8.09.2018-13.00-14.00 - Ustrój administracji publicznej LBIA rok 1 i 2

Sale podane będą w gablotach na terenie Uczelni.


Studenci Pielęgniarstwa Pomostowego:

Zmiana terminu egzaminu zerowego z Pielęgniarstwa Anestezjologicznego u mgr Elżbiety Tomaszewskiej  na 27.05.2018 na godzinę 10:00 do 12:15 .

Sala podana będzie w gablotach na terenie Uczelni.


Studenci WNE-S

Termin egzaminu z Podstaw rachunku kosztów odbędzie się 22.06.2018r. o godz. 17:00.

Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin zerowy z Pielęgniarstwa Anestezjologicznego  dla Pielęgniarstwa Ogólnego odbędzie się dn. 27.05.2018 , dla Pielęgniarstwa 

Pomostowego 09.06.2018.

Termin pierwszy dla PO 09.06.2018.         

Sale podane będą w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Harmonogram zaliczeń w sesji – mgr Janina Malinowska

 

Terminy zerowe obowiązują zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem

 

I termin sesji egzaminacyjnej  26.06.2018r.  

godz.16.30 Podstawy rachunkowości zarządczej FZ3

godz.17.00 Rachunkowość podatkowa FZ3

godz.17.30 Podstawy rachunkowości zarządczej FZ2

godz.18.00 Podstawy rachunku kosztów FZ2

 

II termin sesji egzaminacyjnej  01.07.2018r.  

godz.8.00 Podstawy rachunkowości zarządczej FZ3

godz.8.30 Rachunkowość podatkowa FZ3

godz.9.00 Podstawy rachunkowości zarządczej FZ2

godz.9.30 Podstawy rachunku kosztów FZ2

 

termin sesji egzaminacyjnej -POPRAWKOWEJ   03.09.2018r.  

godz.16.30 Podstawy rachunkowości zarządczej FZ3

godz.17.00 Rachunkowość podatkowa FZ3

godz.17.30 Podstawy rachunkowości zarządczej FZ2

godz.18.00 Podstawy rachunku kosztów FZ2

 


 Studenci WNES

Egzamin z Zarządzania u dr M. Makowskiego dla I Ekon odbędzie się 30.06.2018r, o godz. 13:00 .

Sala podana będzie w gablotach na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ – PP

Egzamin zerowy z przedmiotu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne odbędzie się  26.05.2018r godz. 18:15 – 19:15, I termin 23.06.2018r godz. 10:00-11:00.

Sala podana będzie w gablotach na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Dnia 26 05 2018 r. odbędzie się egzamin „0” z mgr J. Malinowską. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Dnia 26 05 2018 r. w godz. 15:30 – 16:15 odbędzie się egzamin z Diagnostyki laboratoryjnej.

Egzamin z przedmiotu Fizjologia termin „0” 16.06.2018 r. w godz. 11:30 – 12:45 najprawdopodobniej w podzielę na dwie grupy. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.


Studenci PO I rok

Egzamin z lek. med. D. Wiewiórkowską - Garczewską z Chorób wewnętrznych odbędzie się 12 05 2018 r. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci PO i RM

Zaliczenia z dr M. I. Pirskim odbędą się:

MCR i Chirurgia (k) – dla RM – 23. 06.

Fizjologia (k)- dla PO – 17. 06.


Studenci WNoZ

Egzamin poprawkowy z Dietetyki odbędzie się 10 02 2018 r. o godz. 11:00 również w dwóch proporcjonalnych grupach. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.


Studenci PO

Dnia 03 02 2018 r. o godz. 9:00 zaliczenie poprawkowe z Pediatrii i piel. pediatrycznego z mgr D. Jaworską. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z  dr M. Zarzeczną – Baran odbędzie się 03 02 2018 r. o godz. 9:00.

Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni


Studenci WNoZ

Dnia 27 01 2018 r. w godz. 10:00 – 10:30 będzie na Uczelni mgr B. Adamska w sali PSW 15 odbędą się zaliczenie poprawkowe przedmiotu POZ.


Studenci WNoZ

Egzamin dla studentów PP z dr A. Przyborską odbędzie się 23 02 2018 r. W tym dniu odbęda się również egzaminy poprawkowe dla PO i RM.


Studenci WNoZ

Dnia 27 01 2018 r. odbędą się konsultacje, egzaminy zaległe zaliczenia z lek. med. K. Karaś w godz. 10:30 – 12:00 w sali PSW 5.


Studenci WNoZ

W związku z tym, iż wszystkie osoby zdały zaliczenie w „terminie 0” u mgr B. Adamskiej w ramach POZ- termin podstawowy z dnia 27 01 2018 r. zostaje odwołany.


Studenci WNoZ

Egzamin z mgr K. Wojtackim z Farmakologii odbędzie się 28 01 2018 r. wg schematu:

13:15 – grupy PO 11 i 12

14:15 – grupy PO 13 i 14 oraz RM

Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Zaliczenie z mgr J. Rosiakiem odbędzie się w najbliższy piątek 26 01 2018 r zgodnie z planem.


Studenci WNoZ

Egzamin z mgr K. Kostro z Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbędzie się 26 01 2018 r. o godz. 15:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci RM

Egzaminy z dr E. Raniszewską odbędą się 03 02 2018 r. RM II rok 10:00; RM III rok 12:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.


Uwaga studenci – zmiana godziny egzaminu z prof. W. Łysiak Szydłowską!!!

Egzamin odbędzie się we wskazanym wcześniej dniu natomiast nie o godz. 13:00, a o godz. 15:30 – I tura, o 16:00 – II tura


Studenci WNoZ

Potwierdzam termin egzaminu z dr A. Przyborską ustalony ze studentami na 19.01.2018 r. Sala wg planu


Studenci WNoZ
Egzamin w ramnach II terminu z dr M. Czaja Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne odbędzie się 27.01.2018 r. o godz. 13:15. Dotyczy wszystkich studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu. Oceny negatywne są wpisywane do wirtualnego dziekanatu.


Studenci WNoZ

Zaliczenie z mgr Dorotą Jaworską w ramach zajęć z Pediatrii i piel. pediatrycznego odbędzie się 26.01.2018 r. o godz. 13:15


Studenci WNoZ

Zaliczenie z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa z mgr Piotrem Janiewiczem odbędzie się 02.02.2018 o godz. 15:00. Zaliczenie poprawkowe 09. 02. 2018 o godz. 15:00.


Studenci WNoZ

Egzamin z lek. med. K. Kowalczykiem odbędzie się 26.01.2018 r. w godz. 16:00 – 17:00 pielęgniarstwo; 17:00 – 18:00 ratownictwo. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin zerowy dla PO i RM z lek. med. Alicją Urbanowicz odbędzie się 26.01.2018 r. o godz. 18:30. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzaminy z dr K. Szyszko z Opieki paliatywnej odbędą się 13.01.2018 r.  wg ustaleń z wykładowcą.


Studenci WNoZ

Egzaminy z dr A. Tałaj:

Położnictwo i ginekologia dla PO II rok – 28.01.2018 (wg. ustaleń z wykładowcą)

Zaliczenie pisemne – test ze Zdrowia publicznego – higiena z epidemiologią PO I rok i RM I rok  - 28.01.2018 (wg. ustaleń z wykładowcą)


Studenci WNoZ

Egzaminy z mgr E. Mędrek:

Geriatria i piel. geriatryczne – 27.01.2018 r. (po zakończonym wykładzie)


Studenci WNoZ

Konsultacje mgr E. Mędrek 20.01.2018 oraz 27.01.2018 godz. 12:30


Studenci WNoZ

Zaliczenia mgr A. Polanowska:

I termin 03.02.2018 r.

II termin 10.02.2018 r.


Studenci WNoZ

Zaliczenia z mgr M. Dybich:

26.01.2018 r.  - 15:45 – sesja podstawowa

11.02.2018 r.  - sesja poprawkowa


Studenci WNoZ

Zaliczenia mgr A. Radzimska:

20.01.2018 r. – termin zerowy

25.01.2018 r. – termin podstawowy

09.02.2018 r. – termin poprawkowy


Studenci WNoZ

Zaliczenia dr M. Bronk:

I termin – 28.01.2018 r.

II termin – 04.02.2018 r.


Studenci WNoZ

Zaliczenia mgr Beata Adamska:

POZ – termin zerowy – 20.01.2018 r.

Termin podstawowy – 27.01.2018 r.

Termin poprawkowy – 10.02.2018 r.


Studenci WNoZ oraz WNES

Egzaminy i zaliczenia dr A. Michalik:

Ratownictwo Medyczne; Propedeutyka prawa - Sesja podstawowa : 3.02.2018 godz. 9-10 Aula PSW; Sesja poprawkowa: 10.02.2018 godz. 8.15-9.00 Aula PSW

Pielęgniarstwo ogólne - Prawo

Sesja podstawowa 3.02.2018 godzina 10-10.45 (I grupa nazwiskami do litery A do Kil), 11.00-11.45 (II grupa nazwiskami do litery Kis do Pał), 12.00-12.45 (III grupa nazwiskami do litery Paw do Zie) PSW Aula Sesja poprawkowa 10.02.2017 9.00-10.00 PSW Aula

Pielęgniarstwo pomostowe - Prawo

Sesja podstawowa 19.01.2018 17.00-18.00 PSW Aula; Sesja poprawkowa 10.02.2018 godz. 8.15-9.00 PSW aula

Ekonomia - Prawo

Sesja Podstawowa: 3.02.2018 14.15-15.00 PSW Aula Sesja poprawkowa  10.02.2017 10.30-11.15 PSW Aula


LBiA rok 1 i 2

Prawo podatkowe

Sesja podstawowa: 3.02.2018 13.00-14.00 PSW aula; Sesja poprawkowa 10.02.2018 12.00-13.00 PSW aula

Prawo gospodarcze ćw. + egzamin

Sesja podstawowa: 3.02.2018 godz. 15.00 -16.30

Sesja poprawkowa: 10.02.2018 godz. 12.00 -13.00


Uwaga studenci WNES

Zaliczenia z dr P. Giruciem:

Sesja podstawowa:

27.01.2018 - "Rynki finansowe", egzamin, godz. 15.45 

27.01.2018 - "Operacje na rynkach finansowych", zaliczenie, godz. 17.00

Sesja poprawkowa:

10.02.2018 - "Rynki finansowe", egzamin poprawkowy, godz. 10.00

10.02.2018 - "Operacje na rynkach finansowych", zaliczenie, godz. 11.00


Studenci WNES

Zaliczenie z mgr P. Karabiniewicz odbędzie się 27.01.2018 r. w godz. przedpołudniowych.

Poprawka – 09.02.2018 – 16:00 – 17:00


Studenci WNES

Informacje dot. zaliczeń u Pana dr Michała Makowskiego

1) Negocjacje 26.01.2018  godz. 18.15 -podczas ostatnich zajęć

2) Podstawy marketingu - dnia 04.02.2018  (niedziela) godz. 10.00

3) Systemy jakości - dnia 04.02.2018 (niedziela) godz.  10.30


Studenci WNES

Egzaminy z prof. dr hab. K. Strzałą odbędą się 02.02.2017 r:

Zastosowania matematyki w ekonomii – 16:00

Ekonometria – 17:00

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Aktualne daty zaliczeń z mgr R. Niemczykiem:

1) 3 luty 2018 r. sobota

godz. 9,00 - 11,00 zaliczenie z Rachunkowości Ekon 2 godz. 11,00 - 13,00 zaliczenie z Rachunkowości finansowej Fz3.

2) 4 luty 2018 r. niedziela

godz. 9,00 - 11,00 egzamin Rachunkowość Ekon 2 godz. 11,30, - 13,00 egzamin Rachunkowość finansowa Fz3.

Wcześniej podane terminy zostają anulowane.


Studenci I rok PO

Egzamin poprawkowy z Dietetyki z prof. dr hab. Wiesławą Łysiak – Szydłowską odbędzie się 10 02 2018 r. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z dr M. Zarzeczną – Baran odbędzie się 03 02 2018 r. o godz. 9:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzaminy z dr M. Czają odbędą się 13 01 2018 r. o godz. 9:30 – PO; RM – 19 01 2018 - 16:00; PP – 19 01 2018 - 18:15


Studenci PO

Egzamin z dietetyki z prof. dr hab. W. Łysiak – Szydłowską odbędzie się 26.01.2018 r. o godz. 13:00 w dwóch turach: osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę od A do Ł – godz. 13:00, osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę od M do Ż – godz. 13:30. Miejsce egzaminu PSW Aula.


Zaliczenie z mgr M. Chodorowskim odbędzie się 28. 01. 2018 r. o godz. 8:00. Termin poprawkowy 10. 02. 2018 r. w godz. 12:00 – 13:00.

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci PSW

Zaliczenia lektoratów odbędą się 20 01 2018 wg ustaleń z prowadzącymi.


Studenci PO III rok

Zaliczenie z mgr  Z. Kawczyńską odbędzie się 19 01 2018 r.  wg ustaleń z wykładowcą. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni


Studenci WNoZ

Egzamin z mgr A. Urbanowicz z Psychiatrii odbędzie się:

Termin zerowy – 13 01 2018 r. o godz. 11:30

Termin pierwszy – 28 01 2018 r. o godz. 10:00

Termin poprawkowy – 11 02 2018 r. godz. 11:30

Sale podane będą w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni


Studenci WNoZ

Terminy egzaminów prof. ndzw. dr hab. B. Podgórska

z przedmiotu zakażenia szpitalne:

27 stycznia godz. 12.45 ratownictwo i pielęgniarstwo ogólne

4 lutego godz. 10:00 pielęgniarstwo pomostowe

z przedmiotu Mikrobiologia z parazytologią

4 lutego godz. 11:00 pielęgniarstwo pomostowe

27 stycznia pielęgniarstwo ogólne (wszystkie grupy poza PP) – 14:00 – prawdopodobnie w podziale na dwie grupy wg ustaleń z wykłądowcą

Dla osób zdających egzamin 27.01 termin poprawkowy to 4 luty - 12:00 – Mikrobiologia i parazytologia; 13:00 – Zakażenia szpitalne

Sale podane będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni


Studenci WNoZ

Egzaminy i zaliczenia z dr M I Pirskim:

13 01 2018 r.

8:00 – 10:00 – Chirurgia - RM

10:00 – 11:00 – MCR pochodzenia zew. – RM

12:00 – 13:15 – Badania fizykalne (wszytkie grupy w podzile na dwie sale)

Sale podane będą w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Zaliczenia i egzaminy z dr B. Pawłowską:

Sesja podstawowa

28 stycznia 15.30 egzamin makroekonomia

                    16.00 Analiza ekonomiczna egzamin oraz zaliczenie efektywność decyzji strategicznych

                     Ekonomia Ratownictwo Medyczne zaliczenie w dniu 19 stycznia 18.15

Sesja poprawkowa

11 luty 12.00 egzamin makroekonomia

       13.00 Analiza ekonomiczna egzamin oraz zaliczenie efektywność decyzji strategicznych plus Ekonomia Ratownictwo Medyczne.


Studenci PO, PP i RM

Dnia 13.01.2017 r o godz. 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Badania fizykalne z dr M. I. Pirskim w podziale na dwie sale PSW Aula oraz PSW 23. Podział na sale PO – PSW Aula, RM i PP – PSW 23.


Studenci Pod23 i PP
Zaliczenie zajęć z mgr K. Sekulską z pielęgniarstwa pediatrycznego odbędzie się 28.01.2017 r. o godz. 18:15 w PSW Aula.


Egzaminy w ramach przedmiotu Prawo z dr A. Michalikiem odbędą się:

19.01.2018 r. – 17:00 – 18:00 – PP

03.02.2018 r. – 10:00 – 11:00 – PO

Termin poprawkowy:

10.02.2018 – 9:00 – 10:00 PO i PP

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.