Studenci RM

Zaliczenie z dr K. Ziółkowską dla studentów RM odbędzie się 28. 06. 2019 r. o godz. 11:00 w sali PSW 2.


Studenci Ekon I

Egzamin zerowy z Mikroekonomii zaliczyły osoby z numerami albumu:
5977
6018
6083

Wyniki z zaliczenia kolokwium dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie


Studenci WNES

Dnia 21. 06. 2019 r. o godz. 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Zarządzanie prowadzonego przez dr M. Makowskiego. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z Podstaw pielęgniarstwa z mgr Piotrem Janiewiczem odbędzie się 22. 06. 2019 r. o godz. 15:00; Chirurgia i piel. chirurgiczne 22.06. 2019 r. 15:30. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Dnia 28. 06. 2019 r. o godz. 15:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Procesy ekonomiczno - finansowe MSP z dr P. Giruciem. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci Ekon rok

Dnia 15. 06. 2019 r. o godz. 10:15 odbędzie się zaliczenie z Ochrony własności intelektualnej z dr A. Michalikiem w sali PSW 12.


 

Studenci WNES

Dnia 29. 06. 2019 r. o godz. 8:00 odbędzie się egzamin z dr B. Pawłowską z Mikroekonomii, oraz zaliczenie z Polityki gospodarczej. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci RM

Dnia 16. 06. 2019 r. o godz. 8:30 odbędzie się egzamin z dr K. Ziółkowską z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci PO III rok

Zaliczenie z Anestezjologii i piel. w zagrożeniu życia – II podejście z mgr E. Tomaszewską odbędzie się 14 06 2019 o godz. 17:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Dnia 14 06 2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się dodatkowy termin zaliczenia z radiologii z lek. med. A. Kosedowską. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaliczył BUNY również proszę o uregulowanie tego. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Dnia 31. 05. 2019 r. w godz. 16:00 – 17:00 odbędą się zaliczenia z mgr Janiną Malinowską

Gr. Fz3 Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość zarządcza

Dnia 21. 06. 2019 r. w godz. 16:00 – 16:30

Gr. Fz2 Rachunek kosztów


Studenci RM III rok

Egzamin z Medycyny Ratunkowej z dr E. Raniszewską odbędzie się 14.06.2019 r. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Zaliczenia z dr L. Zwolakiewiczem:

25 05 2019 – 9:00 – Fizjologia

25 05 2019 – 11:00 – Anestezjologia PO

25 05 2019 – 15:45 – Anestezjologia PP

26 05 2019 – 9:00 – MR – RM II rok

26 05 2019 – 13:30 – MK – RM III rok

26 05 2019 – 15:45 – System organizacyjny ratownictwa medycznego – RM III rok

26 05 2019 – 18:00 – MR – RM III rok


Studenci WNoZ

Egzamin z Psychologii z mgr K. Pakulską odbędzie się 13 06 2019, 19:30. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Egzamin z Podstaw rachunku kosztów z mgr R. Niemczykiem odbędzie się 23 06 2019 r. w godz. 9:00 – 10:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


 

 Studenci PP

Egzamin dla PP11 A, B i C z Neurologii i piel. neurologicznego z mgr A. Górniewicz odbędzie się 25 05 2019 r. o godz. 11:45. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci LBiA I rok

Zaliczenie różnic programowych z dr A. Michalikiem z gr LBiA 1 odbędzie się 25 05 2019 r. o godz. 11:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.