Studenci WNES, WNoZ

Egzaminy poprawkowe i zaliczenia z dr Michałem Makowskim  odbędą się 27.09.2019r. o godzinie 15:30. Sala będzie podana w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Ostateczne zaliczenie z dr Beatą Pawłowską odbędzie się dnia 27.09.2019 r. o godz. 15:45. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.