Studenci WNES

Dnia 26 05 2018 r. odbędzie się egzamin „0” z mgr J. Malinowską. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Dnia 26 05 2018 r. w godz. 15:30 – 16:15 odbędzie się egzamin z Diagnostyki laboratoryjnej.

Egzamin z przedmiotu Fizjologia termin „0” 16.06.2018 r. w godz. 11:30 – 12:45 najprawdopodobniej w podzielę na dwie grupy. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.


Studenci PO I rok

Egzamin z lek. med. D. Wiewiórkowską - Garczewską z Chorób wewnętrznych odbędzie się 12 05 2018 r. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci PO i RM

Zaliczenia z dr M. I. Pirskim odbędą się:

MCR i Chirurgia (k) – dla RM – 23. 06.

Fizjologia (k)- dla PO – 17. 06.


Studenci WNoZ

Egzamin poprawkowy z Dietetyki odbędzie się 10 02 2018 r. o godz. 11:00 również w dwóch proporcjonalnych grupach. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.


Studenci PO

Dnia 03 02 2018 r. o godz. 9:00 zaliczenie poprawkowe z Pediatrii i piel. pediatrycznego z mgr D. Jaworską. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z  dr M. Zarzeczną – Baran odbędzie się 03 02 2018 r. o godz. 9:00.

Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni


Studenci WNoZ

Dnia 27 01 2018 r. w godz. 10:00 – 10:30 będzie na Uczelni mgr B. Adamska w sali PSW 15 odbędą się zaliczenie poprawkowe przedmiotu POZ.


Studenci WNoZ

Egzamin dla studentów PP z dr A. Przyborską odbędzie się 23 02 2018 r. W tym dniu odbęda się również egzaminy poprawkowe dla PO i RM.


Studenci WNoZ

Dnia 27 01 2018 r. odbędą się konsultacje, egzaminy zaległe zaliczenia z lek. med. K. Karaś w godz. 10:30 – 12:00 w sali PSW 5.


Studenci WNoZ

W związku z tym, iż wszystkie osoby zdały zaliczenie w „terminie 0” u mgr B. Adamskiej w ramach POZ- termin podstawowy z dnia 27 01 2018 r. zostaje odwołany.


Studenci WNoZ

Egzamin z mgr K. Wojtackim z Farmakologii odbędzie się 28 01 2018 r. wg schematu:

13:15 – grupy PO 11 i 12

14:15 – grupy PO 13 i 14 oraz RM

Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Zaliczenie z mgr J. Rosiakiem odbędzie się w najbliższy piątek 26 01 2018 r zgodnie z planem.


Studenci WNoZ

Egzamin z mgr K. Kostro z Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbędzie się 26 01 2018 r. o godz. 15:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci RM

Egzaminy z dr E. Raniszewską odbędą się 03 02 2018 r. RM II rok 10:00; RM III rok 12:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni w terminie późniejszym.


Uwaga studenci – zmiana godziny egzaminu z prof. W. Łysiak Szydłowską!!!

Egzamin odbędzie się we wskazanym wcześniej dniu natomiast nie o godz. 13:00, a o godz. 15:30 – I tura, o 16:00 – II tura


Studenci WNoZ

Potwierdzam termin egzaminu z dr A. Przyborską ustalony ze studentami na 19.01.2018 r. Sala wg planu


Studenci WNoZ
Egzamin w ramnach II terminu z dr M. Czaja Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne odbędzie się 27.01.2018 r. o godz. 13:15. Dotyczy wszystkich studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu. Oceny negatywne są wpisywane do wirtualnego dziekanatu.


Studenci WNoZ

Zaliczenie z mgr Dorotą Jaworską w ramach zajęć z Pediatrii i piel. pediatrycznego odbędzie się 26.01.2018 r. o godz. 13:15


Studenci WNoZ

Zaliczenie z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa z mgr Piotrem Janiewiczem odbędzie się 02.02.2018 o godz. 15:00. Zaliczenie poprawkowe 09. 02. 2018 o godz. 15:00.


Studenci WNoZ

Egzamin z lek. med. K. Kowalczykiem odbędzie się 26.01.2018 r. w godz. 16:00 – 17:00 pielęgniarstwo; 17:00 – 18:00 ratownictwo. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin zerowy dla PO i RM z lek. med. Alicją Urbanowicz odbędzie się 26.01.2018 r. o godz. 18:30. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzaminy z dr K. Szyszko z Opieki paliatywnej odbędą się 13.01.2018 r.  wg ustaleń z wykładowcą.


Studenci WNoZ

Egzaminy z dr A. Tałaj:

Położnictwo i ginekologia dla PO II rok – 28.01.2018 (wg. ustaleń z wykładowcą)

Zaliczenie pisemne – test ze Zdrowia publicznego – higiena z epidemiologią PO I rok i RM I rok  - 28.01.2018 (wg. ustaleń z wykładowcą)


Studenci WNoZ

Egzaminy z mgr E. Mędrek:

Geriatria i piel. geriatryczne – 27.01.2018 r. (po zakończonym wykładzie)


Studenci WNoZ

Konsultacje mgr E. Mędrek 20.01.2018 oraz 27.01.2018 godz. 12:30


Studenci WNoZ

Zaliczenia mgr A. Polanowska:

I termin 03.02.2018 r.

II termin 10.02.2018 r.


Studenci WNoZ

Zaliczenia z mgr M. Dybich:

26.01.2018 r.  - 15:45 – sesja podstawowa

11.02.2018 r.  - sesja poprawkowa


Studenci WNoZ

Zaliczenia mgr A. Radzimska:

20.01.2018 r. – termin zerowy

25.01.2018 r. – termin podstawowy

09.02.2018 r. – termin poprawkowy


Studenci WNoZ

Zaliczenia dr M. Bronk:

I termin – 28.01.2018 r.

II termin – 04.02.2018 r.


Studenci WNoZ

Zaliczenia mgr Beata Adamska:

POZ – termin zerowy – 20.01.2018 r.

Termin podstawowy – 27.01.2018 r.

Termin poprawkowy – 10.02.2018 r.


Studenci WNoZ oraz WNES

Egzaminy i zaliczenia dr A. Michalik:

Ratownictwo Medyczne; Propedeutyka prawa - Sesja podstawowa : 3.02.2018 godz. 9-10 Aula PSW; Sesja poprawkowa: 10.02.2018 godz. 8.15-9.00 Aula PSW

Pielęgniarstwo ogólne - Prawo

Sesja podstawowa 3.02.2018 godzina 10-10.45 (I grupa nazwiskami do litery A do Kil), 11.00-11.45 (II grupa nazwiskami do litery Kis do Pał), 12.00-12.45 (III grupa nazwiskami do litery Paw do Zie) PSW Aula Sesja poprawkowa 10.02.2017 9.00-10.00 PSW Aula

Pielęgniarstwo pomostowe - Prawo

Sesja podstawowa 19.01.2018 17.00-18.00 PSW Aula; Sesja poprawkowa 10.02.2018 godz. 8.15-9.00 PSW aula

Ekonomia - Prawo

Sesja Podstawowa: 3.02.2018 14.15-15.00 PSW Aula Sesja poprawkowa  10.02.2017 10.30-11.15 PSW Aula


LBiA rok 1 i 2

Prawo podatkowe

Sesja podstawowa: 3.02.2018 13.00-14.00 PSW aula; Sesja poprawkowa 10.02.2018 12.00-13.00 PSW aula

Prawo gospodarcze ćw. + egzamin

Sesja podstawowa: 3.02.2018 godz. 15.00 -16.30

Sesja poprawkowa: 10.02.2018 godz. 12.00 -13.00


Uwaga studenci WNES

Zaliczenia z dr P. Giruciem:

Sesja podstawowa:

27.01.2018 - "Rynki finansowe", egzamin, godz. 15.45 

27.01.2018 - "Operacje na rynkach finansowych", zaliczenie, godz. 17.00

Sesja poprawkowa:

10.02.2018 - "Rynki finansowe", egzamin poprawkowy, godz. 10.00

10.02.2018 - "Operacje na rynkach finansowych", zaliczenie, godz. 11.00


Studenci WNES

Zaliczenie z mgr P. Karabiniewicz odbędzie się 27.01.2018 r. w godz. przedpołudniowych.

Poprawka – 09.02.2018 – 16:00 – 17:00


Studenci WNES

Informacje dot. zaliczeń u Pana dr Michała Makowskiego

1) Negocjacje 26.01.2018  godz. 18.15 -podczas ostatnich zajęć

2) Podstawy marketingu - dnia 04.02.2018  (niedziela) godz. 10.00

3) Systemy jakości - dnia 04.02.2018 (niedziela) godz.  10.30


Studenci WNES

Egzaminy z prof. dr hab. K. Strzałą odbędą się 02.02.2017 r:

Zastosowania matematyki w ekonomii – 16:00

Ekonometria – 17:00

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Aktualne daty zaliczeń z mgr R. Niemczykiem:

1) 3 luty 2018 r. sobota

godz. 9,00 - 11,00 zaliczenie z Rachunkowości Ekon 2 godz. 11,00 - 13,00 zaliczenie z Rachunkowości finansowej Fz3.

2) 4 luty 2018 r. niedziela

godz. 9,00 - 11,00 egzamin Rachunkowość Ekon 2 godz. 11,30, - 13,00 egzamin Rachunkowość finansowa Fz3.

Wcześniej podane terminy zostają anulowane.


Studenci I rok PO

Egzamin poprawkowy z Dietetyki z prof. dr hab. Wiesławą Łysiak – Szydłowską odbędzie się 10 02 2018 r. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z dr M. Zarzeczną – Baran odbędzie się 03 02 2018 r. o godz. 9:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzaminy z dr M. Czają odbędą się 13 01 2018 r. o godz. 9:30 – PO; RM – 19 01 2018 - 16:00; PP – 19 01 2018 - 18:15


Studenci PO

Egzamin z dietetyki z prof. dr hab. W. Łysiak – Szydłowską odbędzie się 26.01.2018 r. o godz. 13:00 w dwóch turach: osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę od A do Ł – godz. 13:00, osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę od M do Ż – godz. 13:30. Miejsce egzaminu PSW Aula.


Zaliczenie z mgr M. Chodorowskim odbędzie się 28. 01. 2018 r. o godz. 8:00. Termin poprawkowy 10. 02. 2018 r. w godz. 12:00 – 13:00.

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci PSW

Zaliczenia lektoratów odbędą się 20 01 2018 wg ustaleń z prowadzącymi.


Studenci PO III rok

Zaliczenie z mgr  Z. Kawczyńską odbędzie się 19 01 2018 r.  wg ustaleń z wykładowcą. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni


Studenci WNoZ

Egzamin z mgr A. Urbanowicz z Psychiatrii odbędzie się:

Termin zerowy – 13 01 2018 r. o godz. 11:30

Termin pierwszy – 28 01 2018 r. o godz. 10:00

Termin poprawkowy – 11 02 2018 r. godz. 11:30

Sale podane będą w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni


Studenci WNoZ

Terminy egzaminów prof. ndzw. dr hab. B. Podgórska

z przedmiotu zakażenia szpitalne:

27 stycznia godz. 12.45 ratownictwo i pielęgniarstwo ogólne

4 lutego godz. 10:00 pielęgniarstwo pomostowe

z przedmiotu Mikrobiologia z parazytologią

4 lutego godz. 11:00 pielęgniarstwo pomostowe

27 stycznia pielęgniarstwo ogólne (wszystkie grupy poza PP) – 14:00 – prawdopodobnie w podziale na dwie grupy wg ustaleń z wykłądowcą

Dla osób zdających egzamin 27.01 termin poprawkowy to 4 luty - 12:00 – Mikrobiologia i parazytologia; 13:00 – Zakażenia szpitalne

Sale podane będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni


Studenci WNoZ

Egzaminy i zaliczenia z dr M I Pirskim:

13 01 2018 r.

8:00 – 10:00 – Chirurgia - RM

10:00 – 11:00 – MCR pochodzenia zew. – RM

12:00 – 13:15 – Badania fizykalne (wszytkie grupy w podzile na dwie sale)

Sale podane będą w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Zaliczenia i egzaminy z dr B. Pawłowską:

Sesja podstawowa

28 stycznia 15.30 egzamin makroekonomia

                    16.00 Analiza ekonomiczna egzamin oraz zaliczenie efektywność decyzji strategicznych

                     Ekonomia Ratownictwo Medyczne zaliczenie w dniu 19 stycznia 18.15

Sesja poprawkowa

11 luty 12.00 egzamin makroekonomia

       13.00 Analiza ekonomiczna egzamin oraz zaliczenie efektywność decyzji strategicznych plus Ekonomia Ratownictwo Medyczne.


Studenci PO, PP i RM

Dnia 13.01.2017 r o godz. 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Badania fizykalne z dr M. I. Pirskim w podziale na dwie sale PSW Aula oraz PSW 23. Podział na sale PO – PSW Aula, RM i PP – PSW 23.


Studenci Pod23 i PP
Zaliczenie zajęć z mgr K. Sekulską z pielęgniarstwa pediatrycznego odbędzie się 28.01.2017 r. o godz. 18:15 w PSW Aula.


Egzaminy w ramach przedmiotu Prawo z dr A. Michalikiem odbędą się:

19.01.2018 r. – 17:00 – 18:00 – PP

03.02.2018 r. – 10:00 – 11:00 – PO

Termin poprawkowy:

10.02.2018 – 9:00 – 10:00 PO i PP

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.