Podczas najbliższego zjazdu nastąpi prolongata legitymacji studenckich. Bardzo proszę o uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Uczelni i osobiste dostarczenie legitymacji do dziekanatu w piątek 25 10 2019 r. Legitymacje będą przygotowane do odebrania dnia następnego, czyli 26 10 2019 r. do godz. 13:00.

W załącznikach poniżej znajduje się obsada ZP na sem. zimowy w roku akademickim 2019/2020. Bardzo proszę o zapoznanie się z obsadą i realizację ZP zgodnie z tabelką. Szczegółowy harmonogram ZP ukaże się na stronie internetowej wraz z planem na początku listopada. Proszę również o dokładne uzupełnianie dzienniczków kształcenia praktycznego.

PO lic. ZP sem zimowy 19 20
PO mgr ZP s. zim. 19 20

W dniach 17.10, 25.10, 14.11. zajęcia z mgr M. Twardowską rozpoczną się ok godz. 14:00

W związku z rozpoczęciem wyrabiania dla Państwa Elektronicznych Legitymacji Studenckich, konieczne jest dostosowanie przez Państwa zdjęć legitymacyjnych. Dlatego proszę po zalogowaniu się do profilu w WD w zakładce Moje dane wczytać zdjęcie legitymacyjne w formacie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 787) tj. 20mm x 25mm w rozdzielczości 300 dpi. Ponadto proszę sprawdzić poprawność Państwa danych osobowych w WD - Imię, Nazwisko i nr Pesel.

Powyższe prosimy zrealizować w jak najszybszym terminie tj. do dnia 20 października 2019 r.

O terminie odbioru legitymacji studenckich zostaniecie Państwo poinformowani.

Egzamin poprawkowy z dr A. Przyborską został przeniesiony na 19.10.2019 r. na godz. 12:30. Dnia 12.10.2019 r. egzamin się nie odbędzie.

Poniżej aktualne i ostateczne listy z podziałem na grupy – prosimy o zapoznanie się;

PO
PP
RM
PO mgr

Poniżej ostateczna lista z podziałem na grupy - proszę o zapoznanie się.
LISTA

Poniżej lista z wyborem Promotorów, proszę o zapoznanie się.

LISTA

Na ćwiczenia z anatomii bardzo proszę w imieniu dr M. I. Pirskiego o dobranie się w pary i przygotowanie prezentacji wg załączonych tematów. Dnia 13.10.2019 r. 6 prezentacji - gr. Pod11; dnia 26.11.2019 r. 6 prezentacji – gr. Pod12; 27.11.2019 r. 4 prezentacje Pod 12. Szczegóły proszę omawiać z Panem dr M. I. Pirskim.

TEMATY ANATOMIA
TEMATY CHIRURGIA

Na ćwiczenia z chirurgii bardzo proszę w imieniu dr M. I. Pirskiego o dobranie się w pary i przygotowanie prezentacji wg załączonych tematów. Dnia 26.11.2019 r. – 4 prezentacje. Szczegóły proszę omawiać z Panem dr M. I. Pirskim.

TEMATY ANATOMIA
TEMATY CHIRURGIA

Wszystkie osoby, które w dniu składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych złożyły Zaświadczenie lekarskie ze wzorem jak w załączniku, w którym widnieje wskazanie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikowanego kursu zawodowego, studiów doktoranckich* nie muszą dokonywać ponownie badań i dostarczać do Dziekanatu drugiego takiego zaświadczenia.

Natomiast zgodnie z terminem wskazanym przez Panią Kierownik Dziekanatu jesteście Państwo zobligowani dostarczyć:

  • - aktualny wpis dokonany przez Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną ,,nie figuruje w rejestrze stałych i okresowych nosicieli pałeczek z grupy salmonella” (kopia opisana imieniem I nazwiskiem)
  • - wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B (kopia opisana imieniem I nazwiskiem)
  • - badanie krwi w kierunku HCV,
  • - ubezpieczenie OC, NNW i leczenia poekspozycyjnego (kopia).

Kanclerz PSW