Zaliczenie przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej odbędzie się 06. 09. 2019 r. w godz. 16:00 – 17:00 w sali PSW 21.

Dodatkowe konsultacje z Laryngologii z Panią lek med. A.Stasiuk dotyczące omówienia (tylko i wyłącznie) egzaminu z Laryngologii odbędą się w dniu 26 sierpnia 2019 r. w sali nr 15 w godzinach 14.45 - 15.45.
Z uwagi na krótki czas trwania konsultacji proszę osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu o przekazanie upoważnień do przeanalizowania egzaminu  tym studentom, którzy również nie zaliczyli przedmiotu.
Pozostałe informacje:
 - Prace zaliczeniowe proszę przekazywać w formie papierowej do pokoju Dydaktyków.
Zgodnie z ustaleniami proszę nie wysyłać prac drogą mailową - prace te nie będą oceniane.
Ostateczny termin oddawania prac zaliczeniowych 13 września 2019 r.
dr Beata Pawłowska
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Informujemy, iż Kwestura oraz Dziekanat w dniu 16 sierpnia 2019 r. będą nieczynne.

Osoby, które złożyły wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w języku obcym informuję, iż można odbierać dokumenty osobiście bądź po okazaniu przez odbierającego stosownego upoważnienia. Informuję również, że dnia 16. 08. 2019 r. dziekanat będzie nieczynny.

Dnia 19. 08. 2019 r. o godz. 15:00 odbędą się konsultacje z lek. med. A. Stasiuk. Osoby zainteresowane prosimy o przybycie do sali PSW 15.

Egzamin poprawkowy z lek. med. A. Stasiuk odbędzie się 13. 09. 2019 r. o godz. 17:00 w PSW Auli.

Obrony w ramach II terminu odbędą się 06. 09. 2019 r. termin składania prac dyplomowych 23. 08. 2019 r.

Poniżej znajduje się informacja od lek. med. Aliny Stasiuk z Laryngologii

Informacja

Informujemy, iż w dniu 13.07.2019 r. (sobota) wszystkie działy uczelni będą nieczynne z uwagi na uroczyste wręczenie dyplomów w Teatrze Miejskim. Dziekanat będzie czynny po uroczystiości w teatrze do godz. 14.00 według informacji poniżej.

Szanowni absolwenci,

Wydawanie dokumentów nastąpi w dziekanacie uczelni tuż po zakończeniu uroczystego wręczenia dyplomów (13.07.2019) w Teatrze Miejskim. Dokumenty będą wydawane do godz. 14.00.


Wydawanie dokumentów nastąpi w krokach:

Krok 1 – wszyscy absolwenci kierują się do Sali nr 11 celem złożenia podpisu w księdze dyplomów, następnie pracownik dziekanatu wydaje kartkę z pieczątką, z którą należy udać się do poszczególnych sal w zależności od ukończonego kierunku

Krok 2 – Przejście do sal celem odbioru dokumentów:
Sale nr 12,13 – Pielęgniarstwo
Sala nr 14 – Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne, Ekonomia, Lider Biznesu i Administracji, studia podyplomowe współrealizowane z EduTeam

W pliku poniżej lista osób zakwalifikowanych do I etapu egzaminu dyplomowego.

LISTA