mgr Anna Górniewicz

SEMESTR LETNI:
 
* Podstawy pielęgniarstwa PO 12B i 13B  - 12.03.2020 w godz. 14.30-15.30,
* Opieka nad przewlekle chorym neurologicznie PO mgr 11 i 12 - 20.03.2020 w godz. 14.30-15.30,
* Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne PP 11A - 02.04.2020 w godz. 14.30-15.30,
* Badania naukowe w pielęgniarstwie PO i PP gr. SEMINARYJNA – 21.05.2020 w godz. 14.30-15,30,
 
ZAJĘCIA W SALI DYDAKTYCZNEJ W RAMACH PRZEDMIOTU:
 
BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE

09.05.2020 w GODZ. 15.45-18.00
17.05.2020 w GODZ. 15.45-20.30

 

dr Beata Pawłowska - Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
godziny konsultacji 14.45- 15.45
terminy konsultacji:
- 15.02.2020
- 29.02.2020
- 21.03.2020
- 03.04.2020
- 24.04.2020
- 08.05.2020
- 22.02.2020
- 05.06.2020
- 19.06.2020