Prof. nadzw. dr hab. Beata Podgórska – konsultacje dnia:

21.04.2018r. godz15:30 – 16:15 Sala PSW 1

Konsultacje dla wszystkich studentów WNoZ  z zaliczeniami  warunkowymi z semestru zimowego i różnicami programowymi, oraz aktualne z semestru letniego.


Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr Beata Pawłowska - 

piątki w godz. 15:00 - 15:45 w pokoju Dziekanów PSW 26 w następujących terminach:

22.09.2017 r.
20.10.2017 r.
17.11.2017 r.
08.12.2017 r.
19.01.2018 r.
23.02.2018 r.
23.03.2018 r.
20.04.2018 r.
18.05.2018 r.
01.06.2018 r.


Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych dr Michał Makowski:
piątek w dniach zjazdu Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych – w godz. 15.00-15.45 w Dziekanacie