Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia - prof. dr hab. Krystyna Strzała konsultacje z przedmiotów: Ekonometria i Zastosowanie matematyki w ekonomii w godz.15:00 - 15:40 w Gabinecie Rektora PSW 16 I piętro w dniach :

24.11.2017r.
08.12.2017r.
15.12.2017r.
26.01.2018r.

Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr Beata Pawłowska - 

piątki w godz. 15:00 - 15:45 w pokoju Dziekanów PSW 26 w następujących terminach:

22.09.2017 r.
20.10.2017 r.
17.11.2017 r.
08.12.2017 r.
19.01.2018 r.
23.02.2018 r.
23.03.2018 r.
20.04.2018 r.
18.05.2018 r.
01.06.2018 r.


Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych dr Michał Makowski:
piątek w dniach zjazdu Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych – w godz. 15.00-15.45 w Dziekanacie