Prof. nadzw. dr hab. Beata Podgórska – konsultacje dnia:

16.06.2018r. w godz. 12:50 – 13:10 w sali PSW 22 z przedmiotów: Fizjologia i Diagnostyka laboratoryjna.

26.05.2018r. w sali PSW w godz. 16:15 do 17:15   konsultacje z przedmiotów :  Diagnostyka laboratoryjna, Fizjologia.

Konsultacje również dla studentów mający zaliczenia warunkowe i różnice programowe.


Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr Beata Pawłowska - 

piątki w godz. 15:00 - 15:45 w pokoju Dziekanów PSW 26 w następujących terminach:

22.09.2017 r.
20.10.2017 r.
17.11.2017 r.
08.12.2017 r.
19.01.2018 r.
23.02.2018 r.
23.03.2018 r.
20.04.2018 r.
18.05.2018 r.
01.06.2018 r.


Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych dr Michał Makowski:
piątek w dniach zjazdu Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych – w godz. 15.00-15.45 w Dziekanacie