Konsultacje mgr R. Niemczyk

08 grudnia 2018 r. 13,00 - 14,00

15 grudnia 2018 r. 14,45 - 15,30

27 stycznia 2019 r. 10,30 - 11,30