Zasady korzystania z Biblioteki PSW:

biblioteka ksiazki
Studenci chcący skorzystać z zasobów bibliotecznych PSW, zobowiązani są do uprzedniego napisania zgłoszenia na adres: info@psw.kwidzyn.edu.pl w terminie od poniedziałku do czwartku przed każdym zjazdem. W zgłoszeniu należy wskazać pozycję
z listy zasobów bibliotecznych (kliknij i pobierz)
oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz kierunek studiów. Książki wydawane są w dni zjazdowe według zgłoszeń elektronicznych w punkcie informacyjnym w PSW (przy wejściu po prawej stronie).

 Regulamin udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

Czasopisma z otwartym dostępem dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii

Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii

Advances in Rehabilitation

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania

Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology

Anaesthesiology Intensive Therapy

Anestezjologia Intensywna Terapia

Archives of Medical Science

Archives of Medical Science - Aging

Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases

Archives of Medical Science - Civilization Diseases

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology

Biology of Sport

BioTechnologia

Central European Journal of Immunology

Clinical and Experimental Hepatology

Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia

Current Issues in Personality Psychology

Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny

eOnkologiaNews

ePrzewodnikLekarza

eReumatologiaNews

Family Medicine & Primary Care Review

Folia Neuropathologica

Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum

Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny

Ginekologia Praktyczna

Health Problems of Civilization

Health Psychology Report

HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems

Human Movement

Journal of Contemporary Brachytherapy

Journal of Health Inequalities

Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations

Journal of Stomatology

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Kardiologia na co Dzień

Kardiologia Oparta na Faktach

Klinika Oczna

Kurier Medyczny

Lekarz POZ

Medical Studies/Studia Medyczne

Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine

Menedżer Zdrowia

Menopause Review/Przegląd Menopauzalny

Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology

Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa

Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery

Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism

Phlebological Review

Physiotherapy Quarterly

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing

Polish Journal of Pathology

Polish Journal of Radiology

Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery

Prenatal Cardiology

Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review

Przewodnik Lekarza/Guide for GPs

Psychoonkologia

Reumatologia News

Reumatologia/Rheumatology

Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques

Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny

Udostępniamy także spis źródeł bibliotecznych, które w większości są bezpłatne. Należy przeczytać warunki korzystania z każdej witryny, gdyż warunki te mogą od siebie różnić - pobierz zasoby internetowe.