WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

pielegniarka magister

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

- szpitalu,
- przychodni,
- sanatorium,
- hospicjum,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
- zakładach opiekuńczo – leczniczych,
- przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego,
- zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.