ankiety sPoniżej przestawiamy raport z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w roku akademickim:
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019