Dear colleagues,
we kindly invite you to participate in the 6th International Scientific-Practical Student Conference “Student. Science. Health 2019”, held April 4, 2019 at Siauliai State College Health Care Faculty (Lithuania).
Conference topics include:
1. Social and Health Promotion Services
2. Issues in Biomedical Sciences: Studies and Practice
3. Teaching / Learning in Modern Society
4. Social Policy and Quality of Life
The participation is free of charge.
Please register online at https://goo.gl/forms/TogzJmUwzkbcBuv43 till 4 March 2019.
With best regards,
Organising Committee
Kind regards,
Dr. Nedas Jurgaitis
Head of Research Department, Associate Professor
Šiauliai State College

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce,

 

która  odbędzie się w dniu 27.09.2019 roku w godzinach od 9:00 do 17:00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (sala wykładowa nr 4).

Termin zgłoszeń uczestnictwa czynnego mija 19 lipca 2019r., na zgłoszenia uczestnictwa biernego czekamy do 8 września 2019r.

Szczegółowy plan konferencji


Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 14-15 czerwca 2019 roku w Sopocie.

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych".

Wszystkie informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/  

Kalendarium przygotowań:

- zgłaszanie udziału - do 31 stycznia 2019
- dokonanie opłaty - do 15 lutego 2019
- nadesłanie artykułów - do 28 lutego 2019

Uprzejmie informujemy, że nadesłane teksty planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse" (ISSN 2084-5189), które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację. Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych", co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym.

Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w Konferencji,

Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - EDYCJA 2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

jedrzej.sicinski@ug.edu.pl
https://www.facebook.com/KMNSopot/

Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych przez Wydział Zarządzania UG skorzystaj z poniższego linku: http://wzr.ug.edu.pl/rodo/rodo.php?apikey=a95b4801b26fc234132d6a19ff59c4fd2e14de9b


Szanowni Państwo,

Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” serdecznie zapraszają na:

IV Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami [link do strony]

"Innowacyjne rozwiązania we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym"

[formularz zgłoszeniowy]

Kogo zapraszamy?
Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy pełnomocników, pracowników biur ds. osób z niepełnosprawnościami oraz studentów zrzeszonych w organizacjach działających na rzecz studentów z niepełnosprawnościami. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele uczelni o różnym poziomie zaawansowania wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Planowane sesje warsztatowe mają za zadanie udostępniać uczestnikom specjalistyczną wiedzę w zależności od ich potrzeb.

Program:
w załączniku

Termin:
27-28 lutego 2019 r. (środa-czwartek)

Miejsce:
Wydział Historyczny UAM

ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań

Koszt udziału:
285 zł 
/ osoba

Opłata nie obejmuje:

 • zakwaterowania i śniadań (proponowane hotele w załączniku)
 • transportu z miejsca zakwaterowania na miejsce obrad konferencyjnych.

W trakcie forum zapewniamy:

 • pomoc wolontariuszy przez cały czas trwania konferencji, w tym pomoc w dotarciu na miejsce konferencji,
 • wykład w sali wyposażonej w pętlę induktofoniczną,
 • tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez uczestników_czki),
 • stenotypistę,
 • materiały konferencyjne, również w powiększonym druku lub w formie cyfrowej (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez uczestników_czki),
 • catering podczas przerw kawowych i obiadowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb (po uprzednim zgłoszeniu),
 • certyfikat udziału w konferencji.

Zgłoszenia na Forum:

 • WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem: https://goo.gl/forms/0vgP1Fy9pZmKLyC82
 • Ze względu na zakres tematyczny i ogólnopolski zasięg wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona – z jednej uczelni możemy przyjąć maksymalnie trzy zgłoszenia.

Opłata za udział:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Nr konta (BZ WBK): 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Tytułem: K00000667 – imię i nazwisko

 • Wpłata stanowi potwierdzenie udziału w konferencji. Brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału.
 • Faktura VAT za opłacenie udziału w konferencji będzie gotowa do odbioru w trakcie konferencji pod warunkiem prawidłowego podania danych do faktury przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 • Istnieje możliwość wystawienia fraktury pro-forma tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksandra Skorupińska

e-mail: an50660@amu.edu.pl
tel. 61 829 2243

Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Pełny opis Forum oraz program w załączniku oraz na stronie UAM.
Serdecznie zapraszamy!


Konferencja CSR 1 2018

Konferencja CSR 2 2018