WAŻNE TERMINY:

30 kwietnia 2020 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

30 kwietnia 2020 r.

ZGŁOSZENIE REFERATU

30 kwietnia 2020 r.

UISZCZENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ

15 maja 2020 r.

PRZESŁANIE TEKSTU REFERATU DO PUBLIKACJI

20 maja 2020 r.

PUBLIKACJA PROGRAMU KONFERENCJI

 Opłata konferencyjna wynosi 150 zł

 BGŻ PNB Paribas:  85 1600 1462 1876 9331 7000 0001
(tytułem: opłata konferencyjna, imię i nazwisko)

 

Koszt uczestnictwa obejmuje:

- publikację referatu na stronie konferencji,

- publikację referatu w monografii,

- uczestnictwo w konferencji zgodnie z programem.