VIIi MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA naukowa
"oblicza dobrobytu" 
 30 maja 2020

TEMATYKA KONFERENCJI

  •  Dobrobyt społeczny - szanse i zagrożenia
  •  Rozwój gospodarczy a ekorozwój
  •  Rola kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym
  •  Zwalczanie chorób cywilizacji
  •  Konsekwencje leczenia farmakologicznego chorób cywilizacyjnych  

Do uczestnictwa zapraszamy także młodych naukowców, którym oferujemy sesje plakatowe
w wybranych obszarach tematycznych.
Nagrody i wyróżnienia za najlepsze prezentacje

CELE KONFERENCJI

 Prezentacja poglądów na temat szans i zagrożeń związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z "plagą dobrobytu", szerzeniem się chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób układu krążenia, chorób psychicznych i wypadków komunikacyjnych

Prezentacja poglądów na temat kategorii i sposobów pomiaru dobrobytu gospodarczego i społecznego

Prezentacja wyników badań dotyczących dobrobytu społecznego 
w warunkach globalizacji

Prezentacja poglądów na temat środowiskowych "konsekwencji" dobrobytu 

Przyczynienie się do zwiększenia integracji środowisk naukowych, ekonomicznych i medycznych zajmujących się problematyką dobrobytu

powiślańska szkoła wyższa

ul. 11 Listopada 29
82 - 500 Kwidzyn

E-mail

konferencja@psw.kwidzyn.edu.pl

TELEFON

+48 666 081 433