Załącznik nr 1 do Uchwały 6/XII/18/S

Załącznik nr 2 do Uchwały 6/XII/18/S

 Załącznik nr 3 do Uchwały 6/XII/18/S