Uchwała nr 5/X/19/S Senatu PSWw sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/X/19/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dnia 1 paźdz

Załączniki do Regulaminu organziacyjnego