RADA NAUKOWA:

 

prof. dr hab. Stefan Angielski
Powiślańska Szkoła Wyższa

 

 

prof. dr hab. Krystyna Strzała
Powiślańska Szkoła Wyższa

 

dr Piotr Giruć
Powiślańska Szkoła Wyższa

 

 

dr Katarzyna Strzała - Osuch
Powiślańska Szkoła Wyższa

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

mgr inż. Daniel Osuch
mgr Marta Czermińska
Karolina Kwiatkowska