CELE I ZADANIA

Zadaniem BIURA WSPÓŁPRACY jest organizacja, koordynacja i obsługa współpracy międzynarodowej oraz międzyuczelnianej. W szczególności są to:

  • - umowy bilateralne z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi;

  • - międzynarodowe programy edukacyjne;

  • - międzynarodowe programy badawcze koordynowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji;

  • - europejskie programy badawcze o profilu edukacyjnym SOCRATES: Erasmus, Leonardo da Vinci i inne;

  • - europejskie programy badawcze VI Programu Ramowego, European Science Foundation;

  • - oferty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu: stypendialne i lektoraty języka polskiego;

  • - indywidualne wyjazdy służbowe pracowników PSW za granicę.

  • Biuro Współpracy zajmuje się również gromadzeniem ofert indywidualnych praktyk i staży studenckich w firmach zagranicznych dla studentów PSW oraz ofert praktyk i staży studenckich w firmach Powiatu Kwidzyńskiego dla studentów zagranicznych.